SİFAD Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi.
SİFAD Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi.

Derneğimiz Olağan Genel Kurulu Toplantısı 15.02.2020 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda 2020-2021 Sinop Fotoğraf Amatörleri Derneği Yönetim Kurulu Aslı OZAN, Cem Levent YÜCEL, Cengizhan ERSOY, G. Zerefşan TATLICAN, Özay EROL, Seldan ÖZDEMİR ve Ümit TANYERİ’den oluşurken, Denetleme Kurulu Çetin NALLIOĞLU, Halil ÖZASLAN ve Volkan TUNCAY’dan oluştu.

Olağan Genel Kurulun ardından toplanan Yönetim Kurulu yeni yönetim görev dağılımını şu şekilde gerçekleştirdi.

 YÖNETİM KURULU

Başkan            : Aslı OZAN

Başkan Yrd.    : Seldan ÖZDEMİR

Sekreter          : Cengizhan ERSOY

Sayman           : G. Zerefşan TATLICAN

Üye                 : Cem Levent YÜCEL

Üye                 : Özay EROL

Üye                 : Ümit TANYERİ