AYN TEKER LE SUNUM VE SYLE
AYN TEKER LE SUNUM VE SYLE

Sayn Ayçin Teker SFAD'n konuu oldu. Keyifli bir fotoraf sunumu ve söylei akamyd. Katlmndan dolay teekkür ederiz.